Przykład finansowania zakupu w przypadku wkładu własnego w wysokości 5%    
   
APARTAMENTY  
2 000 EUR - cena jednego m2  apartamentu  
   
  5,00% wpłata początkowa  
  2,20% prowizje początkowe  
  4,44% oprocentowanie  
  25 lat kredytowania  
     
typ mieszkania powierzchnia pietra   wartość mieszkania USD płatność początkowa USD kwota kredytu USD płatności  miesięczne USD płatność początkowa PLN płatności miesięczne PLN
A 123,45 piętra 2-8 265 892 13 295 258 447 1 428 51 849 5 568
B 111,00 piętra 2-8 239 077 11 954 232 383 1 284 46 620 5 007
C 122,85 piętra 2-8 264 600 13 230 257 191 1 421 51 597 5 541
D 84,90 piętra 2-8 182 862 9 143 177 741 982 35 658 3 829
E 47,20 piętra 2-8 101 662 5 083 98 815 546 19 824 2 129
F 106,05 piętra 2-8 228 415 11 421 222 020 1 227 44 541 4 783
G 56,50 piętra 2-8 121 692 6 085 118 285 653 23 730 2 548
H 75,40 piętra 2-5 162 400 8 120 157 853 872 31 668 3 401
I 75,10 piętra 2-5 161 754 8 088 157 225 869 31 542 3 387
J 58,85 piętra 6-7 126 754 6 338 123 205 681 24 717 2 654
K 58,70 piętra 6-7 126 431 6 322 122 891 679 24 654 2 648
L 90,20 piętro 8   194 277 9 714 188 837 1 043 37 884 4 068
     
GARAŻE  
10 000 EUR - cena jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym  
   
TARASY  
cena jednego m2 wynosi 50% wartości  jednego m2 apartamentu