Przykład finansowania zakupu w przypadku:
wkładu własnego w wysokości 5%  wkładu własnego w wysokości 20%